dr n. med. Arkadiusz Jundziłł

Dr n. med. Arkadiusz Jundziłł jest absolwentem Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Doktor jest ambitnym lekarzem, który nie ustaje w podwyższaniu swoich kompetencji. Ma za sobą szereg specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów, dzięki którym zdobył nowe umiejętności praktyczne oraz poszerza zakres wiedzy medycznej.

Jego doświadczenie oparte jest o praktyki odbyte w wielu uznanych klinikach w kraju i za granicą. Był uczestnikiem Pierwszej Edycji Akademii Zakażeń Chirurgicznych – programu edukacyjnego spójnego z europejskim trybem szkolenia w zakresie powikłań septycznych w chirurgii. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, wśród których można wymienić kwartalnik „Polimery w medycynie” (2012) oraz dwumiesięcznik „Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis” (2013). Jest również recenzentem „Cellular & Molecular Biology Letters”, międzynarodowego czasopisma poświęconego tematyce biologii komórkowej i molekularnej.